Vrednovani časopisi
« prethodna  sledeća »
U BIČ-u se vrednuju časopisi naučnog karaktera. Inicijalni popis časopisa za praćenje i vrednovanje utvrđen je 2003. godine postupkom koji je prihvaćen od strane nadležnog ministarstva i njegovih tela (ekspertskih komisija). Popis vrednovanih časopisa je u međuvremenu proširivan. Časopisi se popisu pridružuju godišnje. Za odluke o prihvatanju i isključivanju časopisa koriste se kriterijumi razrađeni u dokumentu Opšta merila za odabir domaćih časopisa u izdanju CEON-a, usaglašenim s Aktom o uređivanju naučnih časopisa u izdanju ministarstva nadležnog za nauku.

Svim kategorizovanim časopisima utvrđuju se pokazatelji uticajnosti, mere poštovanja evropskih publicističkih standarda (DOAJ, DOI i CC/definisana prava) i proverava se legitimnost radova, kao i poštovanje međunarodnih etičkih standarda vezanih za plagijarizam i manipulacije citatima, dok se bibliometrijski kvalitet utvrđuje samo za časopise koji se u nacionalnom citatnom indeksu podvrgavaju kontroli kvaliteta.

Časopisi u kojima se u procesu izrade BIČ-a registruju povrede publicističkih etičkih standarda dokumentovano se upozoravaju na propuste i privremeno isključuju s popisa vrednovanih časopisa. Nakon otklanjanja propusta (objavljivanjem ispravki ili opoziva spornih radova) takvi časopisi se ponovo vrednuju u narednom godišnjem izveštaju. Časopisi koji se ogluše o upozorenja trajno se izostavljaju iz BIČ-a.