Status
  « prethodna  sledeća »
Bibliometrijski izveštaj o časopisima je publikacija u izdanju Centra za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON) iz Beograda. CEON je nosilac autorskih prava na metodologiju njegove izrade i prezentacije rezultata.

BIČ je izveštaj zatvorenog tipa. Dostupan je samo onima kojima je i namenjen i koji učestvuju u njegovom finansiranju. Finansira se udruženim sredstvima CEON-a i izdavača vrednovanih časopisa, ujedno pretplatnika SCIndeksa. Vrednovanjem su obuhvaćeni i časopisi koji se ne indeksiraju u SCIndeksu, kako bi se utvrdio relativni učinak (rang), pa tako i kategorija vrednovanih časopisa u odnosu na sve naučne časopise koji se izdaju u Srbiji.

Izdavači časopisa, kao glavni korisnici BIČ-a, i ujedno njegovi sufinansijeri, učestvuju svojim predlozima u utvrđivanju opšte koncepcije i unapređenju metodologije izrade. Primedbe uredništava na tačnost podataka iz Izveštaja primaju se s punom pažnjom, a podaci po potrebi detaljno proveravaju. Primedbe i predlozi se upućuju na kategorizacija@ceon.rs, odnosno posredstvom linka PRIMEDBE dostupnog u glavnom meniju.

 

BIČ je rezultat nepristrasne, na podacima zasnovane evaluacije. Izrađuje se striktno prema scijentometrijskoj doktrini i iskustvima dobre međunarodne prakse u oblasti vrednovanja časopisa. Nezavisan je od bilo kakvih uticaja, grupnih ili disciplinarnih, a posebno uticaja naučnih vlasti. Jedini interes kojima se izdavač BIČ-a rukovodi jeste nastojanje da rezultati doprinesu razvoju časopisa i domaćeg izdavaštva u celini.