Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 16 od 16  
Back povratak na rezultate
1992, vol. 25, br. 1-2, str. 145-160
Radna motivacija i samoprocena uspešnosti nastavnika srednjih škola
Univerzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak, Srbija
Ključne reči: radna motivacija; samoprocena uspešnosti; uspešnost nastavnika; srednja škola
Sažetak
Nastavni proces određuje i nastavnikova radna motivacija. Nastavnikovu opštu radnu motivaciju (motivacija A) sačinjava šest faktora: I - socijalne varijable i kolegijalna podrška, II - pozitivni odnosi sa pretpostavljenima, III - zadovoljstvo intrinzičkim radnim elementima, IV - zanimljivost posla i odgovarajući nivo odgovornosti, V - mogućnost za učenje i razvoj, VI - sigurnost posla i jasna očekivanja. Motivacija je ispitivana sa dve skale: jedna skala korišćena je za motivaciju A, a druga za nastavnikovu motivaciju za rad sa učenicima (motivacija B). Nastavnikova uspešnost ispitivana je skalom samoprocene. Ispitano je 106 nastavnika srednjih škola. Razlikuju se radna motivacija nastavnika različitih disciplina međusobno i radna motivacija nastavnika koji rade u različitim tipovima srednjih škola. Nastavnici društvenih nauka imaju višu motivaciju B i samoprecenjenu uspešnost nego nastavnici prirodnih i tehničkih disciplina. Nastavnici koji rade u gimnazijama imaju višu motivaciju A, motivaciju B i uspešniji su u nastavnom radu nego nastavnici srednjih stručnih škola (mašinskih škola i sl); nastavnici ovih škola razlikuju se i u intenzitetu pojedinačnih motivacionih faktora (svi motivacioni faktori snažniji su kod nastavnika gimnazija). Nisu utvrđene razlike između nastavnica i nastavnika. Nastavnici koji poseduju snažnu motivaciju A, snažno su motivisani i motivacijom B; oni sebe procenjuju uspešnijim u nastavnom radu nego drugi nastavnici. Nastavnici koji duže rade u nastavi snažnije su motivisani svim motivacionim sadržajima i uspešniji su nego nastavnici koji u nastavi rade kraće vreme.
Reference
Argyle, M. (1987) The social psychology of work. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Bernard, H.W. (1972) Psychology of learning and teaching. New York, itd: McGraw-Hill
Brković, A.D. (1986) Savremene koncepcije vaspitno-obrazovnog procesa. u: Seminari tehnike, Pedagoško-tehnički fakultet, Čačak, str. 89-107
Gammage, P. (1971) Teacher and pupil: Some socio-psychological aspects. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Maslov, A.H. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
McClleland, D.C. (1990) Human motivation. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Mouly, G.J. (1970) Psychology for effective teaching. New York, itd: Holt, Reinehart and Winston
Ryans, D.G. (1970) Characteristics of teachers: Their description, comparison and appraisal. Washington, DC: American Council on Education
Sylvia, R.D., Hutchison, T. (1985) What makes M.S. Johnson teach? A study of teacher motivation. Human Relations, vol. 38, br. 9, str. 841-856
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka