Pokazatelji uticajnosti
« prethodna  sledeća »
U izveštaju se nude dve osnovne vrste pokazatelja: (a) pokazatelji uticajnosti i (b) pokazatelji bibliometrijskog kvaliteta.
Pokazatelji uticajnosti su osnovna merila učinka, odnosno vrednosti časopisa. U Izveštaju se prvenstveno koriste za razvrstavanje časopisa u kategorije. Takođe se koriste u okviru preporuka za indeksiranje časopisa u vodećim međunarodnim citatnim bibliografskim bazama, posebno citatnim indeksima WoS i Scopus. U te svrhe služi zasebna verzija Izveštaja s interfejsom na engleskom jeziku.
Opis pokazatelja uticajnosti dat je u sledećoj tabeli:

vrsta
oznaka
naziv i opis
domaća citiranost
(SCIndeks) *
citata
citiranost u SCIndeksu, tj. ukupan broj citata u domaćim časopisima dobijen naznačene godine (nezavisno od godine izdanja citiranog rada)
h-citata
heterocitiranost u SCIndeksu, tj. ukupan broj citata dobijenih naznačene godine u drugim domaćim časopisima (nezavisno od godine izdanja citiranog rada)

međunarodna citiranost
(WoS citatni indeksi
SCI, SSCI, A&HCI, CPCI-S i CPCI-SSH)
citata
citiranost u WoS citatnim indeksima, tj. broj citata dobijenih u WoS naznačene godine (nezavisno od godine izdanja citiranog rada)
a-citata
citiranost u WoS citatnim indeksima zasnovana na autorskim autocitatima, tj. broj citata u WoS-u dobijenih naznačene godine od domaćih autora kada citiraju sopstveni rad (nezavisno od godine izdanja citiranog rada)
h-citata
citiranost u WoS citatnim indeksima zasnovana na citatima domaćih autora, tj. broj citata u WoS-u dobijenih naznačene godine od domaćih autora kada citiraju rad koji nije njihov, odnosno u čijem autorskom timu nisu učestvovali (nezavisno od godine izdanja citiranog rada)
i-citata
citiranost u WoS citatnim indeksima zasnovana na citatima inostranih autora, tj. broj citata u WoS-u dobijenih naznačene godine od inostranih autora (nezavisno od godine izdanja citiranog rada i toga da li citiraju sopstveni rad)

CEON impakt
faktor

dva
CEON Impakt faktor dva, tj. ukupan broj citata dobijenih naznačene godine zajedno u SCIndeksu i WoS-u za radove objavljene u prethodne dve godine, podeljen brojem radova objavljenih u časopisu u tom istom periodu, pri čemu se citati ostvareni u WoS časopisima pre sumacije ponderišu po formuli: a-citat = 2, h-citat = 3, i-citat = 5 **
pet
CEON Impakt faktor pet, tj. ukupan broj heterocitata dobijenih naznačene godine zajedno u SCIndeksu i WoS-u za radove objavljene u prethodnih pet godina, podeljen brojem radova objavljenih u časopisu u tom istom periodu, pri čemu se citati ostvareni u WoS časopisima pre sumacije ponderišu po formuli: a-citat = 2, h-citat = 3, i-citat = 5 **

WoS impakt
faktor

dva
WoS Impakt faktor dva, tj. ukupan broj citata dobijenih naznačene godine u WoS-u za radove objavljene u prethodne dve godine, podeljen brojem radova objavljenih u časopisu u tom istom periodu; vrednost WoS IF2 se preuzima iz JCR, ako postoji; za časopise koji nisu indeksirani u JCR, kao i za godišta u kojima nisu bili indeksirani, WoS IF2 se utvrđuje prebrojavanjem citata u WoS-u i računa po istoj formuli (CEON WoS IF2).
pet
WoS Impakt faktor pet, tj. ukupan broj citata dobijenih naznačene godine u WoS-u za radove objavljene u prethodnih pet godina, podeljen brojem radova objavljenih u časopisu u tom istom periodu; vrednost WoS IF2 se preuzima iz JCR, ako postoji; za časopise koji nisu indeksirani u JCR, kao i za godišta u kojima nisu bili indeksirani, WoS IF5 se utvrđuje prebrojavanjem citata u WoS-u i računa po istoj formuli (CEON WoS IF5).
* Analitička datoteka SCIndeksa obuhvata i sve rezultate o citiranosti časopisa izvan SCIndeksa:
  • koji su prethodne izveštajne godine razvrstani u kategoriju K52 ili višu,
  • čije reference čine sastavni deo korpusa za utvrđivanje citiranosti svih ocenjenih časopisa i
  • koji se rangiraju i kategorizuju ravnopravno sa SCIndeks časopisima,
  • čije stranice nisu vidljive u SCIndeksu, kao ni BIČ-u, pošto nisu njegovi pretplatnici,
  • pa stoga izdavači tih časopisa nemaju prvo pristupa Izveštaju.
** gde su:
a-citati
autorski autocitati, tj. citati domaćih autora kada citiraju sopstveni rad (nezavisno od godine izdanja citiranog rada)
h-citati
citati domaćih autora, tj. citati domaćih autora kada citiraju rad drugih domaćih autora, tj. rad u čijem autorskom timu nisu učestvovali (nezavisno od godine izdanja citiranog rada)
i-citati
citati inostranih autora, tj. citati autora inostrane afilijacije (nezavisno od godine izdanja citiranog rada i toga da li citiraju sopstveni rad)

Rezultati na pokazateljima uticajnosti prikazuju se u tabelama:

  • Uticajnost za sve ocenjene časopise, gde se rangiraju za određeno godište,
  • Uticajnost za za časopise razvrstane u određenu grupu, gde se takođe rangiraju za određeno godište i
  • Uticajnost (impakt) na stranci Bibliometrijski portret časopisa, gde su dati longitudinalno, za sva godišta u kojima je časopis ocenjen.