Namena
  « prethodna  sledeća »
Rezultati vrednovanja domaćih časopisa posredstvom BIČ-a namenjeni su raznim kategorijama korisnika:
  1. uredništvima časopisa koji se indeksiraju u SCIndeksu - Srpskom citatnom indeksu kako bi ih koristila u oblikovanju svojih razvojnih izdavačkih politika;
  2. visokoškolskim ustanovama u Srbiji, kako bi ih njihova evaluativna tela (veća, komisije i sl.) koristila u postupcima odlučivanja o učinku istraživača, urednika, i izdavača iz svog sastava;
  3. sertifikacionim telima koja deluju u okviru Evropskog naučnog prostora i ocenjuju legitimnost časopisa, posebno onih koja se izdaju u režimu otvorenog pristupa;
  4. izdavačima međunarodnih citatnih indeksa radi verifikacije preporuka CEON-a za indeksiranje odabranih domaćih časopisa;
  5. finansijerima i potencijalnim sponzorima domaćih časopisa kako bi mogli da donesu validne odluke o svojoj podršci izdavačima i obimu te podrške;
  6. rukovodiocima projekata i samostalnim istraživačima iz oblasti bibliometrije na poseban zahtev i pod posebnim uslovima.

Najvažnija svrha BIČ-a je upotreba rezultata u oblikovanju izdavačkih politika časopisa i praćenju njenih efekata. Iz Izveštaja se posredno vidi u kojoj meri časopisi zadovoljavaju međunarodne standarde u oblasti naučnog izdavaštva. Krajnji cilj BIČ-a je unapređenje kvaliteta vrednovanih časopisa i njihovo pridruživanje međunarodnim bazama/indeksima kontrolisanog kvaliteta.

Na rezultatima se temelji odabir časopisa za referisanje u SCIndeksu - Srpskom citatnom indeksu. Oni se takođe koriste u okviru posebnog programa CEON-a za međunarodnu promociju domaćih časopisa najvišeg kvaliteta. Najbolji časopisi se dopunski prate, tehnički podržavaju i predlažu za referisanje u vodećim međunarodnim citatnim bazama.

BIČ, uključujući i analitičke datoteke na osnovu kojih se generiše, služi i u istraživačke svrhe. Na osnovu rezultata, CEON povremeno obavlja analize periodičnog izdavaštva u zemlji. Rezultate bez ograničenja mogu koristiti Izdavači SCIndeks časopisa, a nezavisni istraživači pod određenim uslovima.

Korisnicima pod 3 i 4 namenjena je posebna verzija BIČ-a sa interfejsom na engleskom jeziku. Ta verzija se razlikuje u nekim detaljima, posebno u pogledu uslova za utvrđivanje pojedinih kategorija i njihovim nazivima, koji su utvrđeni saglasno međunarodnoj praksi.