Korpus za analizu
« prethodna  sledeća »
Korpus za utvrđivanje domaće uticajnosti čine:
  • legitimne reference/citati radova iz svih časopisa indeksiranih u nacionalnom citatnom indeksu i
  • legitimne reference/citati radova objavljenih u časopisima kategorije PK52 (K52) ili više, utvrđene u BIČ-u prethodne izveštajne godine nezavisno od toga da li su indeksirani u nacionalnom citatnom indeksu.
Legitimitet citata utvrđuje se posebnim postupcima obrade referenci.

Korpus za utvrđivanje međunarodne uticajnosti čine::
Korpus za utvrđivanje pokazatelja bibliometrijskog kvaliteta koji se zasnivaju na obradi metapodataka radova čine svi radovi obuhvaćeni korpusom za utvrđivanje domaće uticajnosti.

Korpus za utvrđivanje pokazatelja bibliometrijskog kvaliteta koji se zasnivaju na obradi referenci/citata čine:
  • radovi objavljeni u časopisima koji su nacionalnom citatnom indeksu predstavljeni na nivou svih metapodataka, uključujući reference;
  • pod uslovom da su do roka za izradu izveštaja položili u Repozitorijum bar jednu svesku.