Ovo je privremena, interna verzija Bibliometrijskog izveštaja pripremljena prema Ugovoru br. 20-04/15 od 20. 04. 2015. godine isključivo za potrebe MPNTR.

Kao takva nije dostupna korisnicima akademske mreže Srbije.

Koristi se samo uz prijavu.

Pristupni parametri dodeljeni su nadležnom pomoćniku ministra.